ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2105019255 - 6947062650 Κώστα Βάρναλη 69 - Πετρούπολη
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: Δευτ - Παρ 17:00 - 20:30 · Κλείσε Ραντεβού

- Ανάλυση σύστασης σώματος

• Βάρος
• Ποσοστό Λίπους %
• Λιπώδης Μάζα
• Άλιπη Μάζα
• Μυϊκή Μάζα
• Δείκτης Μάζας Σώματος
• Οστική Μάζα
• Μεταβολική Ηλικία
• Ημερ. Θερμ. Πρόσληψη
• Σπλαχνικό Λίπος
• Συνολικά Υγρά (Kg, %)

Τμηματικές Μετρήσεις για κάθε χέρι, για κάθε πόδι και κορμό:
1. Μυϊκή Μάζα 2. Ποσοστό Λίπους % 3. Λιπώδης Μάζα

- Σταδιοποίηση / Εκτίμηση κινδύνου

- Προγραμματισμός / Αξιολόγηση εξετάσεων