ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2105019255 - 6947062650 Κώστα Βάρναλη 69 - Πετρούπολη
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: Δευτ - Παρ 17:00 - 20:30 · Κλείσε Ραντεβού
Του Ιατρείου του Ειδικού Παθολόγου Dr. Μπερτσιά Δημητρίου
Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2020

H Iστοσελίδα https://pathologiko-iatreio.gr/ (εφεξής «η Ιστοσελίδα»), τελεί υπό τη διαχείριση του Ιατρού κ. Μπερτσιά Δημητρίου, ο οποίος διατηρεί παθολογικό Ιατρείο επί της οδού Κώστα Βάρναλη 69 στην Πετρούπολη Αττικής, και είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από εσάς κατά την επίσκεψή σας στην παρούσα Ιστοσελίδα και τη χρήση των υπηρεσιών της, ήτοι όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα.

Το Ιατρείο αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες – χρήστες των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν την επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, τη χρήση αυτών καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά σας.

Η παρούσα Πολιτική επέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 («ΓΚΠΔ») και έχει ισχύ μόνο για την ιστοσελίδα https://pathologiko-iatreio.gr/. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η Ιστοσελίδα ωστόσο δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές, τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και εν γένει με τον τρόπο που η Ιστοσελίδα συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση: info@pathologiko-iatreio.gr

 

Ποια Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγονται Από Την Ιστοσελίδα
Πληροφορίες Που Συλλέγονται Αυτόματα Κατά Την Επίσκεψη Και Αλληλεπίδρασή Σας Με Την Ιστοσελίδα Μας

Η απλή περιήγηση στην Ιστοσελίδα, εφόσον δε γίνει χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, δεν απαιτεί από τον επισκέπτη την παροχή / εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:

• Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
• Ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
• Οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στην σελίδα,
• Η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή,
• Βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
• Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML (π.χ. session cookies – βλ. κατωτέρω στην ενότητα Cookies).

 

Πληροφορίες Που Μας Παρέχετε Απευθείας
«Κλείσε Ραντεβού»

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Κλείσε ραντεβού», ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μέσω διαδικτύου το ιατρικό ραντεβού που επιθυμεί, ανακατευθυνόμενος στο προφίλ που ο Ιατρός διαθέτει στο διαδικτυακό τόπο www.Doctoranytime.gr. Τα δεδομένα που εισάγονται μέσω της Doctoranytime διέπονται από τους αντίστοιχους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, την οποία και αποδέχεται ο χρήστης κατά τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της.

Πληροφορίες Που Δημοσιοποιούνται Στην Παρούσα Ιστοσελίδα

Στην ιστοσελίδα μας δημοσιοποιούνται οι εξής πληροφορίες που αφορούν στον Ιατρό:
• Βιογραφικό σημείωμα του Ιατρού
• Επαγγελματική Δραστηριότητα Ιατρού

Ανήλικοι

Κατά την συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς, λαμβάνεται η κατάλληλη μέριμνα προκειμένου να διακριβωθεί ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανήλικους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4624/2019 και το ΓΚΠΔ, θα διαγραφούν οι πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν συλλεχθεί πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Ιατρείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@pathologiko-iatreio.gr.

 

Πως Χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγονται από την Ιστοσελίδα του Ιατρείου

Ο Ιατρός λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων των χρηστών της Ιστοσελίδας και χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει, μόνο για την παροχή στους χρήστες – ασθενείς της δυνατότητας οn-line ραντεβού.

Χρόνος Τήρησης Των Πληροφοριών

Το Ιατρείο θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των απαραίτητων σκοπών επεξεργασίας και για όσο χρονικό διάστημα η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη, σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή του, ή για την προάσπιση έννομων συμφερόντων του ενώπιον Δικαστηρίων.

Κοινοποίηση / Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων Σε Τρίτους

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας δεν πωλούνται και δε χρησιμοποιούνται για εμπορικούς ή προωθητικούς σκοπούς. Τα δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιούνται σε τρίτους αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική και την παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Το Ιατρείο διασφαλίζει συμβατικά τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται για λογαριασμό της τρίτα μέρη. Το Ιατρείο δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα εκτός Ε.Ε.

Συγκατάθεση

Χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα και με την επιφύλαξη των διατάξεων ειδικότερης νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ως εκάστοτε ισχύει, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Είστε ελεύθεροι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε όπως απευθύνετε το σχετικό αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@pathologiko-iatreio.gr.

Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν αναιρεί τη νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή σας στον παρόντα Διαδικτυακό τόπο, παρακαλείσθε όπως απόσχετε από την επίσκεψη αυτού, εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή κι επεξεργασία των πληροφοριών αυτών.

Ασφάλεια Των Πληροφοριών

Το Ιατρείο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή μη καταστροφή, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή πρόσβαση και από οποιαδήποτε άλλη παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται, τα οποία και ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα Δικαιώματά Σας

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:
• Το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών
• Το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας
• Το δικαίωμα διαγραφής (ή «δικαίωμα στη λήθη»), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη
• Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας
• Το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο
• Το δικαίωμα εναντίωσης, περιλαμβανομένης και της εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε να αποστείλετε σχετικό έγγραφο αίτημα στο Ιατρείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@pathologiko-iatreio.gr

Το Ιατρείο δεσμεύεται να σας παράσχει, στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, αυτοματοποιημένα μέσα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και να προβαίνει στην ικανοποίηση των αιτημάτων σας καταρχήν δωρεάν, εκτός αν τα αιτήματά σας επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, με το οποίο θα επιβαρυνθείτε. Το Ιατρείο θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, το Ιατρείο θα σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

Το Ιατρείο διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).