ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105019255 Κώστα Βάρναλη 69 - Πετρούπολη
ΩΡΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: Δευτ - Παρ 17:00 - 20:30 · Κλείσε ΡαντεβούΚλινική εξέταση, Καρδιογράφημα, ‘Ελεγχος περιφερικών αγγείων με Doppler, Έλεγχος Περιφερικής Νευροπάθειας, Αξιολόγηση και προγραμματισμός εργαστηριακών εξετάσεων, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Μέτρηση Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης (HBA1c) στο ιατρείο.

Κλείστε το ραντεβού σας online!

Μέσα από την αναγνωρισμένη πλατφόρμα doctoranytime.gr

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ